Aleasing d.o.o. je podjetje v 100 % lasti Abanke d.d., druge največje banke v Sloveniji. S tem je podjetju zagotovljena visoka stopnja likvidnosti in solventnosti. Podjetje se lahko pohvali z bogatimi izkušnjami, saj posluje v slovenskem prostoru že več kot 20 let.

Zaradi strategije o poenotenju leasing dejavnosti v »Skupini Abanka d.d.« na področju Slovenije, je bila dne 1.7.2009 k družbi Aleasing d.o.o. pripojena družba Vogo leasing d.o.o. iz Šempetra pri Gorici. Prevzemna družba Aleasing d.o.o. je vstopila kot pravni naslednik v vsa pravna razmerja, katerih subjekt je bila prej družba Vogo leasing d.o.o, ki je na slovenskem trgu delovala že od leta 1990 in je z dnem vpisa pripojitve 1.7.2009 prenehala kot pravna oseba.