Leasing opreme

Operativni leasing

Operativni leasing opreme je v zadnjem času v porastu, v največji meri se ga poslužujejo predvsem podjetja in samostojni podjetniki. Potrebno je le presoditi, katera oblika leasinga vam bolj ustreza, finančni ali operativni leasing opreme. Operativni leasing izbere stranka, kadar ji lastništvo nad opremo ni pomembno. Uporabljati jo namerava le določeno krajše časovno obdobje in je zato nakup in lastništvo nad opremo po poteku leasing pogodbe ne zanimata.

Aleasing trenutno nudi operativni leasing opreme samo pravnim osebam in samostojnim podjetnikom.