Novice

prikaz vsebin: dni

Izvensodno reševanje sporov

14.6.2016

Izvensodno reševanje pritožb potrošnikov, ki so se doslej reševale v okviru Poravnalnega sveta Združenja banke Slovenije, po novem rešuje Evropski center za reševanje sporov (ECDR).

Če stranka, ki je potrošnik, ni zadovoljna z dokončno odločitvijo Aleasinga v zvezi s potrošnikovo reklamacijo ali pritožbo, ali ni prejela odgovora Aleasinga, lahko zoper odločitev ali ravnanje Aleasinga vloži pobudo za začetek postopka pri Evropskem centru za reševanje sporov (ECDR), ki ga Aleasing priznava za izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov. Pobuda za začetek postopka se vloži na obrazcu, ki je v elektronski obliki dostopen na spletni strani ECDR, www.ecdr.si ali v papirni obliki na sedežu ECDR. Potrošnik lahko vloži pobudo na naslov Evropski center za reševanje sporov, Tomšičeva ulica 6, 1000 Ljubljana, Slovenija, ali jo pošlje po elektronski pošti na naslov info@ecdr.si, lahko pa tudi pokliče na tel. št. +386 8 20 56 590.

Zaradi spremembe izvajalca izvensodnega reševanje pritožb je navedena sprememba prilagojena tudi v splošnih pogojih za potrošnike.

<< < 1 > >>

Št. zadetkov: 1