Pogosta vprašanja

SISBON je elektronski informacijski sistem, ki ga je vzpostavila in upravlja Banka Slovenije. Članom sistema SISBON omogoča medsebojno izmenjavo in obdelavo podatkov, ki se nanašajo na zadolženost fizičnih oseb posameznikov in njihovo korektnost izpolnjevanja pogodbenih obveznosti. Aleasing je v okviru svoje dejavnosti kreditiranja fizičnih osebe s sklepanjem pogodb o finančnem zakupu pri Banki Slovenije vključen v seznam “Vključenih dajalcev kreditov”, ki skladno z 19. členom ZCKR lahko dostopajo do omejenega nabora podatkov SISBON.

Več informacij o sistemu SISBON vam je na voljo na spletnem naslovu http://www.sisbon.si.