Referenčna obrestna mera

Referenčna obrestna mera 6 mesečni Euribor, veljavna na dan 09.08.2018 znaša -0,268%.