O spletnem mestu

Poslanstvo spletnega portala Abanke je maksimiranje odnosov s (potencialnimi) strankami, ki uporabljajo splet bodisi kot vir informacij, bodisi kot pot za opravljanje bančnih  in drugih finančnih storitev. Prepričani smo, da ustrezno oblikovan spletni nastop lahko poveča vrednost uporabniške izkušnje stranke in posledično pozitivno vpliva na poslovanje banke in povezanih družb. Zato je naš cilj, da (potencialnim) strankam in partnerjem zagotovimo enostavno in dosledno pot za nadgradnjo poslovnega sodelovanja.